1. Kereki előzetes tájékoztató >>
2. Kereki településrendezési eszközök tervezete véleményezéshez >>
3. Kereki véleményezési szakasz terviratok >>