Kereki Község Önkormányzat képviselő-testülete a 91/2013. (X.25.) Kt. számú határozatával elhatározta, hogy a Kereki szennyvíztisztító telep létesítése érdekében a településrendezési eszközök módosítási eljárását lefolytatja.

A módosítási eljárás teljes eljárás keretében történik.

A partnerségi egyeztetés szabályait megállapító 93/2013. (X.25.) Kt. számú határozat  alapján, 4 munkanapon belül, a szabályzat szerint közzétett módon, partnerségi egyeztetést folytatunk le.

A Kereki szennyvíztisztító telep létesítése érdekében elkészített előzetes tájékoztató és a településrendezési eszközök tervezett módosításának véleményezési anyaga az Önkormányzat honlapján, valamint nyomtatott formában a Kereki Önkormányzat hivatalos helyiségében (8618 Kereki, Petőfi S. u. 64.) ügyfélfogadási időben, 2013. november 25-től december 25-ig (30 napig) megtekinthető.

Ezúton értesítjük a Tisztelt partnereinket, Kereki Község teljes lakosságát, az adott településfejlesztési és településrendezési dokumentum módosításával érintett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, valamint egyházak képviselőit, hogy a közzétett előzetes tájékoztatóval, valamint a településrendezési eszközök tervezett módosításának véleményezési anyagával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket – 30 napon belül beérkező módon – a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal címére, (8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.) postai úton levél formájában, vagy elektronikus úton e-mail-ben, a pgmh@balatonfoldvar.hu címre küldhetik meg.

Kereki, 2013. november 21.

Nagy László sk.              Csicsai László sk.

települési főépítész       alpolgármester

A kapcsolódó partnerségi egyeztetés szabályait erre a hivatkozásra kattintva találja meg >>

A kapcsolódó véleményezési anyagot erre a hivatkozásra kattintva találja meg >>