HIRDETMÉNY

 Kereki Község  Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 

ezennel kiírja a 2023. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

(felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára)

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3. 

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2022/2023. tanév első félévéről;

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. ((nyugdíjszerű ellátás esetén az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt, havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a beadást megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást; gyes, gyet, gyed, családi pótlék, gyermektartásdíj esetében az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt; havonta nem rendszeresen mérhető jövedelem; valamint egyéni vállalkozó és társas vállalkozás tagja esetén az előző egy évre vonatkozó NAV igazolását; őstermelő esetében az előző évi őstermelői tevékenységből származó jövedelem igazolását)

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

ca.) anyakönyvi kivonat: gyermek nevelése, házasság, valamint félárva/ árva esetén;

cb.) határozat, hatósági bizonyítvány, igazolás, bírósági végzés, hatósági jegyzőkönyv: válás esetén, szülő egyedül neveli a pályázót, gyámolt esetén, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő esetén, fogyatékosság esetén, tartós beteg vagy rokkant esetén, munkanélküli esetén, kollégiumi ellátásról;

cc.) nyilatkozat: a szülő egyedül neveli a pályázót.

Az „A” és „B” típusú Pályázati kiírás az Önkormányzat hirdetőtábláján megtalálható, valamint az alábbi helyről letölthető: https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/felhivasok/bursa-hungarica/

Palyazati-kiiras-A-2023 Kereki
Palyazati-kiiras-B-2023Kereki