Magyar Falu Program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítás -2022-című pályázaton 10.997.920 Ft Kereki Vár utca útburkolat felújítására.