Magyar Falu Program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021. című pályázaton 5.000.000 Ft önkormányzati belterületi  utak felújítására.